طراحی سایت
بله. باغ کتاب در روزهای جمعه و تعطیل باز است مگر برخی از تعطیلات و مناسبت های رسمی که از پیش از طریق اطلاعیه ها اعلام می شود.
باغ کتاب هزینه ورودی ندارد و بازدید از فضاهای عمومی باغ کتاب کاملا رایگان است. تنها برخی از بخش ها مانند باغ علم کودک و باغ علم نوجوان بلیت فروشی دارند.
بله. در اطراف باغ کتاب فضای زیادی پارکینگ مسطح وجود دارد
...

...

...

...

...

...

...