طراحی سایت

ساعات کار و ساعت بازدید باغ کتاب تهران

ساعت کار باغ کتاب در شش ماهه نخست سال:

هفت روز هفته 10 صبح الی 10 شب

 

ساعت کار باغ کتاب در شش ماهه دوم سال:

شنبه تا چهارشنبه 9 صبح الی 9 شب، پنجشنبه و جمعه 9 صبح الی 10 شب

 

باغ کتاب در اکثر تعطیلات رسمی باز است و تنها در برخی مناسبت های از پیش اعلام شده تعطیل می باشد