طراحی سایت

آدرس دقیق باغ کتاب تهران

مسیر ماشین رو باغ کتاب تهران

آدرس1 : میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب ‏تهران .

آدرس 2 : برگزار شهید همت، مسیر شرق به غرب، بعد از خروجی بزگراه حقانی، خروجی باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب تهران .

مسیر متروی باغ کتاب تهران

آدرس 3: مترو حقانی، 10 دقیقه پیاده‌روی از میان باغ موزه دفاع مقدس، بعد از پل، باغ کتاب تهران (مسیر مستقیم)

 شماره‌های تماس روابط عمومی باغ کتاب: ۳ - ۹۶۰۴۵۷۰۰